Aktuellt

Hur man skriver ett pressmeddelande

När du skriver ett pressmeddelande ska du komma ihåg att följa de fem W:na: rubrik, kropp och slutsats. Rubriken bör vara den mest uppmärksammade delen av pressmeddelandet. Det bör vara en fet, större skrift som fångar ögat.

Texten bör vara mellan 80 och 125 ord och varje ord bör skrivas med versaler. Se till att inkludera kontaktuppgifter till alla mediekontakter. Huvuddelen av pressmeddelandet bör innehålla kontaktuppgifter, detaljer och avslutningar samt all annan relevant information.

Nyhetsartikeln som ska ligga till grund för ditt pressmeddelande är början av artikeln. Den ska vara relevant för målgruppen och vara nyhetsvärdig. Det bredare ämnet bör matcha publikationens redaktionella själ och dess publik. Dessutom bör textens längd inte överstiga två sidor. Den bör kunna förmedla det nyhetsvärda ämnet på ett kort men ändå övertygande sätt. Att använda en ledares perspektiv kan göra historien mer intressant för journalister.

Mjukvaruuppgraderingar förtjänar också ett pressmeddelande. En PR bör betona de viktigaste funktionerna i uppgraderingen samt dess fördelar för användarna. Oracle har till exempel just släppt en ny stor version av Java och PR-avdelningen framhåller att Java 17 är överlägsen sin föregångare. Meddelandet riktar sig till tekniska publikationer och IT-personal. En annan stor företagshändelse, fusioner och förvärv, motiverar ett pressmeddelande. Sådana pressmeddelanden måste vara korrekta i sak och öppna, eftersom konkurrenter, branschaktörer och marknadsanalytiker troligen kommer att uppmärksamma nyheterna.

Riktlinjer för pressmeddelanden

  1. Det finns olika riktlinjer för pressmeddelanden som du bör följa när du skriver dina egna pressmeddelanden.
  2. Oavsett om du skriver för ett litet eller ett stort företag måste ditt pressmeddelande skrivas med en specifik målgrupp i åtanke.
  3. Ditt pressmeddelande bör vara kort, enkelt och lätt att kopiera.
  4. Tänk på att journalister är upptagna och inte läser långa pressmeddelanden.
  5. Håll dig till fakta och undvik att använda jargong.
  6. För övrigt ska du se till att ditt pressmeddelande rör en specifik nyhetshändelse, produkt eller tjänst.

Få dina nyheter uppmärksammade på nätet

Ett av de mest effektiva sätten att öka synligheten för ditt släpp på Twitter är att använda evenemangets namn som hashtag. På så sätt märks evenemanget, vilket gör det lättare att hitta information om evenemanget. Om du planerar att publicera innehåll om evenemanget på Facebook eller Instagram kan du på samma sätt använda samma hashtag för att marknadsföra det där. Du kan även använda den för andra typer av medieinnehåll som är relaterat till ditt evenemang.

Ett annat sätt att få ditt meddelande att sticka ut i Twitters nyhetsflöden är att inkludera media. Genom att lägga till video, ljud eller bild tillsammans med en länk blir ditt nyhetsmeddelande mer läsvärt. Genom att använda dessa medier kan ditt nyhetsmeddelande få ett unikt utseende och sticka ut från mängden. Oavsett om det är ett viktigt meddelande eller ett företagsmeddelande kan hashtaggar hjälpa dig att sticka ut från mängden. När hashtaggar används på rätt sätt kan de hjälpa dig att hålla dig relevant och följa med i tiden.

Tips för att skriva ett pressmeddelande

När det gäller att skriva ett pressmeddelande är det viktigt att komma ihåg att journalister inte är pr-experter eller påverkare av sociala medier. Detta innebär att du måste vara så saklig som möjligt. Du måste också vara försiktig så att du inte skickar fel pressmeddelande till fel publikation. Om detta händer kommer ditt pressmeddelande sannolikt att ignoreras och dina ansträngningar kommer att vara bortkastade. För att säkerställa ett lyckat pressmeddelande bör du följa dessa tips när du skriver ett pressmeddelande:

Siffror bör skrivas ut, men alla tal över 10 bör uttryckas som procenttal, priser och statistiska uppgifter. Se till att ange datum för offentliggörandet i övre högra hörnet så att meddelandet kan arkiveras. Datum bör också anges tydligt i hela pressmeddelandet, och det är viktigt att inte använda tvetydiga termer i texten. Ingen vill trots allt slösa tid på att läsa ett pressmeddelande med ett datum som inte stämmer överens med händelsen i fråga.

Ett bra pressmeddelande bör innehålla koncisa, handlingsinriktade ord och statistik som väcker uppmärksamhet. Det bör också innehålla tydliga fördelar för läsarna. Inkludera en länk till hemsidan om det är möjligt. Företagets namn och logotyp är viktiga uppgifter som journalister letar efter i ett pressmeddelande. Ta dessutom med en referenslänk till källan till uppgifterna. Kom ihåg att ditt pressmeddelande ska vara kort och koncist och innehålla få eller inga grammatiska fel.

Besök den här webbplatsen för användbara artiklar om pressmeddelande.