Blogg

Som fysioterapeut får du träffa flera olika typer av patienter

Det händer tyvärr titt som tätt att vi människor drabbas av skador eller sjukdomar som påverkar vår rörelseapparat eller andra viktiga kroppsliga funktioner. Därför riskerar skadorna eller sjukdomarna att ge oss en nedsatt rörlighet eller förmåga att utföra diverse uppgifter i vardagen. När så sker är det läge att kalla in en fysioterapeut som kan jobba med oss och hjälpa till att hantera smärtan, rörligheten, balansen och motoriken.

Faktum är att de flesta av oss vid ett eller annat tillfälle i livet kommer att komma i kontakt med en fysioterapeut. I ditt fall är dessa yrkespersoner dina kollegor, i andra fall kommer man kanske i kontakt med en sådan efter en olycka eller operation. Många patienter söker till exempel hjälp för smärta i ländryggen och liknande. När du träffar sådana eller andra patienter får du möjlighet att jobba med dem för att hjälpa dem att hantera sina begränsningar.

Skälen till att patienter söker sig till en fysioterapeut varierar

Det finns många olika skäl till att patienter väljer att söka sig till en fysioterapeut för behandling. I vissa fall remitteras de dit av sin allmänläkare. Detta för att ta itu med en specifik skada eller visst sjukdomstillstånd. I andra fall söker patienterna hjälp i form av fysioterapi helt på egen hand.

Några av de vanligaste anledningarna till att patienter kan komma att söka sig till dig är:

  • Kroniska sjukdomstillstånd. Ett vanligt skäl till att patienter söker sig till fysioterapi är för att lära sig hantera ett sjukdomstillstånd som påverkar balansen eller rörligheten. Ett exempel på ett sådant tillstånd är diabetes.
  • Sjukdom. Det kan ofta vara efter längre tid av sjukdom (eller i samband med en sådan) som påverkar rörligheten, motoriken eller balansen.
  • Efter en operation. Efter ett kirurgiskt ingrepp är det viktigt att patienten börjar röra på sig igen. Detta har nämligen en positiv inverkan på läkningen. Därför kan du komma i kontakt med patienter som har opererat exempelvis en hand, en fot eller sin rygg. Med hjälp av fysioterapi kan patienten ofta antingen återfå sin funktion i den aktuella kroppsdelen eller lära sig att kompensera för den nedsatta funktionen.