Näringsliv

Sjuksköterskans lön 2023

Sjuksköterskans yrkesroll är en av de mest avgörande inom hälso- och sjukvården. Men hur ser lönen ut för dessa professionella? Låt oss dyka djupt in i siffrorna och förstå lönestrukturen för sjuksköterskor i Sverige 2023.

 • Generell lönebild
  Lönen för en sjuksköterska varierar beroende på flera faktorer som utbildningsnivå, erfarenhet och arbetsplats. År 2021 var medellönen för grundutbildade sjuksköterskor 35 787 kronor i månaden, medan specialistsjuksköterskor hade en medellön på 39 891 kr i månaden. Dessa siffror inkluderar fasta lönetillägg.
 • Nyexaminerade sjuksköterskors lön
  För de som precis har avslutat sin utbildning och kliver in i arbetslivet som sjuksköterskor är lön mellan 26 669 kr och 29 169 kr. Denna siffra kan variera beroende på tjänstens natur och tidigare arbetslivserfarenhet.
 • Lön baserat på ålder och kön
  En intressant aspekt av lönestrukturen är hur den varierar med ålder och kön. Till exempel, mellan åldrarna 18-24 tjänar kvinnor i genomsnitt 31 700 kr, medan män tjänar 32 500 kr. Denna skillnad fortsätter att variera med åldern, där män generellt sett har en något högre lön än kvinnor.
 • Lön baserat på sektor
  Det finns också en märkbar skillnad i löner beroende på om sjuksköterskan arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. Generellt sett har den privata sektorn högre löner jämfört med den offentliga sektorn.
 • Regionala skillnader
  Lönen för sjuksköterskor varierar också beroende på region. Till exempel, år 2021 var snittlönerna högst i Stockholm, följt av Dalarna och Södermanland.
 • Specialister inom sjuksköterskeyrket
  Specialistsjuksköterskor, beroende på deras expertområde, har olika lönenivåer. Till exempel tjänar anestesisjuksköterskor i genomsnitt 43 100 kr, medan röntgensjuksköterskor tjänar omkring 37 300 kr.
 • Livslön
  Livslönen, som är den totala lönen som betalas ut under en individs livstid, är också en intressant faktor att beakta. En legitimerad sjuksköterskas livslön beräknas till 14,1 miljoner kronor, medan en specialistsjuksköterska har en livslön på 14,9 miljoner.

Sjuksköterskans lön i Sverige varierar beroende på många faktorer. Medan det finns vissa skillnader baserat på kön, ålder, region och specialisering, är det tydligt att sjuksköterskans roll är högt värderad i samhället, vilket återspeglas i deras löneförpackning. Med tiden kan vi förvänta oss att dessa siffror kommer att fortsätta att förändras och anpassa sig efter marknadens behov och ekonomiska förhållanden.