Näringsliv

Sjuksköterskans yrkesroll är en av de mest avgörande inom hälso- och sjukvården. Men hur ser lönen ut för dessa professionella? Låt oss dyka djupt in i siffrorna och förstå lönestrukturen för sjuksköterskor i Sverige 2023.

 • Generell lönebild
  Lönen för en sjuksköterska varierar beroende på flera faktorer som utbildningsnivå, erfarenhet och arbetsplats. År 2021 var medellönen för grundutbildade sjuksköterskor 35 787 kronor i månaden, medan specialistsjuksköterskor hade en medellön på 39 891 kr i månaden. Dessa siffror inkluderar fasta lönetillägg.
 • Nyexaminerade sjuksköterskors lön
  För de som precis har avslutat sin utbildning och kliver in i arbetslivet som sjuksköterskor är lön mellan 26 669 kr och 29 169 kr. Denna siffra kan variera beroende på tjänstens natur och tidigare arbetslivserfarenhet.
 • Lön baserat på ålder och kön
  En intressant aspekt av lönestrukturen är hur den varierar med ålder och kön. Till exempel, mellan åldrarna 18-24 tjänar kvinnor i genomsnitt 31 700 kr, medan män tjänar 32 500 kr. Denna skillnad fortsätter att variera med åldern, där män generellt sett har en något högre lön än kvinnor.
 • Lön baserat på sektor
  Det finns också en märkbar skillnad i löner beroende på om sjuksköterskan arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. Generellt sett har den privata sektorn högre löner jämfört med den offentliga sektorn.
 • Regionala skillnader
  Lönen för sjuksköterskor varierar också beroende på region. Till exempel, år 2021 var snittlönerna högst i Stockholm, följt av Dalarna och Södermanland.
 • Specialister inom sjuksköterskeyrket
  Specialistsjuksköterskor, beroende på deras expertområde, har olika lönenivåer. Till exempel tjänar anestesisjuksköterskor i genomsnitt 43 100 kr, medan röntgensjuksköterskor tjänar omkring 37 300 kr.
 • Livslön
  Livslönen, som är den totala lönen som betalas ut under en individs livstid, är också en intressant faktor att beakta. En legitimerad sjuksköterskas livslön beräknas till 14,1 miljoner kronor, medan en specialistsjuksköterska har en livslön på 14,9 miljoner.

Sjuksköterskans lön i Sverige varierar beroende på många faktorer. Medan det finns vissa skillnader baserat på kön, ålder, region och specialisering, är det tydligt att sjuksköterskans roll är högt värderad i samhället, vilket återspeglas i deras löneförpackning. Med tiden kan vi förvänta oss att dessa siffror kommer att fortsätta att förändras och anpassa sig efter marknadens behov och ekonomiska förhållanden.

Näringsliv

Marknadsföring ger generellt bäst effekt om den når rätt målgrupp – i rätt ögonblick. Det är här som internetmarknadsföring har en så stark fördel mot annan marknadsföring. Även om det finns flera olika vägar att marknadsföra sig på internet så går det som en röd tråd via dessa vägar att reklamen kan anpassas mot målgruppen.

SEO – Att möta kunden i köpögonblicket

Genom att arbeta med SEO förbättras en webbplats position på Google när relevanta sökningar sker i sökmotorn. En person som vill köpa en mattermos kommer till stor sannolikhet använda Google för att söka efter detta. Den webbplats som är bäst optimerad mot det ordet kommer att visas först och därmed få den största delen av trafiken. Eftersom personen som sökt efter ”mattermos” till stor sannolikt gör detta för att köpa en sådan termos är personen redan i köpögonblicket. Någon övertygande marknadsföring behövs inte utan enbart en optimerad hemsida som möter behovet.

Google Ads och Google Shopping

De flesta företag som jobbar med internetmarknadsföring har stort fokus på Google Ads och Google Shopping. Två nätverk som innebär att butiker kan synas högst upp på Google, ovanför det organiska söket. Med Google Shopping visas enstaka produkter vilket är mycket konverterande. Hur mycket det kostar att annonsera beror helt på konkurrensen. Detta eftersom positionerna fördelas utifrån en pågående auktionsmodell där den som betalar mest får de mest eftertraktade positionerna.

Influencers – Når direkt målgrupp

Inom internetmarknadsföring hittas även marknadsföring via influencers. Företagen betalar bloggare, youtubers eller personer på Instagram med många följare att lyfta fram en specifik vara eller tjänst. De som följer dessa personer har generellt samma intresse vilket gör att man når ut med marknadsföringen till exakt målgrupp. En person som bloggar om mode och har 120 000 följare kommer få erbjudanden från modeföretag. Detta eftersom de vet att dessa följare är intresserade av mode. Annars hade de inte följt denna influencer.

Målgruppsinriktad marknadsföring

Google Ads, annonsering på Facebook och att samarbete med influencers är bara några vägar till målgruppsinriktad internetmarknadsföring. Inom Google Ads går det exempelvis att ställa in att annonsen enbart ska visas inom ett specifikt område eller för personer inom en viss ålder. Eftersom Google samlar in så mycket data om personer som surfar kan de även anpassa reklamen så att den mest relevanta reklamen kan visas.Information om internetmarknadsföring, länkar och SEO går att se här: webbstream.se

Näringsliv

Tyskarna stänger ner fabrik!

 ” Bolaget sade dock att produktionskapaciteten i Sverige skulle förbli oförändrad. En talesman för Nordzucker sade att beslutet var en del av en strategisk plan för att öka effektiviteten i Sverige. Programmet kommer att slutföras av 2021 och omfattar både nya produktionsmetoder och ny teknik. Enligt bolaget innebär det även investeringar i miljöskydd.

De första stegen har redan tagits med en omfattande modernisering av Örtoftas sockerfabrik, som ska slutföras före början av bearbetningssäsongen 2019, sade Nordzucker. Europas sockerindustri genomgår en omstruktureringsperiod. Industrin försöker möta de utmaningar som de låga priserna innebär på en avreglerad sockermarknad. ”

Klicka vidare för hela artikeln!

Näringsliv

Brexit lyfter!

” Den kämpande brittiska ekonomin upplever ett uppsving från företag som hamstrar inför Brexit. Storbritanniens BNP ökade 0,3 procent under de tre månaderna fram till slutet av februari, enligt den brittiska statistikbyrån. Ekonomer hade förväntat sig en tillväxt på 0,2 procent. Den snabbare tillväxttakten beror delvis på att tillverkningsföretag har börjat lagra material och komponenter som kan komma att bli svåra att köpa in om Storbritannien gör en hård Brexit. Ekonomer tror att hamstrandet var ännu större månaden innan det ursprungliga Brexit-datumet den 29 mars. ”

Klicka på länken för hela artikeln!

Näringsliv

Det finns allt fler företagare i Sverige och i takt med enklare marknadsföring har steget blivit enklare för den med en plan. Att starta företag var tidigare någonting som innebar stora investeringar i såväl tid som pengar. Nu är situationen en annan och man kan nå ut till stora delar av världen utan att behöva bekosta vare sig prototyper, marknadsföring eller utskick. Detta är en av effekterna med internet och gratis hosting. För att komma igång krävs egentligen inte mer än tid och en idé. Samtidigt räcker detta inte långt i konkurrensen. Skillnaderna mot tidigare uppstarter är att man enklare kan byta sitt kompetenskapital mot ett ekonomiskt kapital.

Synlighet funkar

Även om man inte kan räkna med att nå toppositioner i sökmotorerna inom dagar eller veckor, kan man förhållandevis billigt marknadsföra sin webbplats för att kunna attrahera kunder. Förutom internetmarknadsföring via sökmotorer finns också internationella forum där en intressant satsning kan väcka stora kundvolymer. För att hitta rätt bland alla aktörer görs allt som oftast research från potentiella köpare. Därför kan det vara bra att se över sin profil på nätet i förväg. Denna länk är till en webbplats som skriver om allt inom företagsuppstart. Det finns en rad tips men också läsning som kan ge nya tankar om vad man kan ge sig in i.

Näringsliv

Enligt en enkät från Svenskt Näringsliv som 170 företag från Gävle svarat på, upplever blott 22,9 procent av företagen att företagsklimatet i kommunen är bra. Denna siffra kan jämföras med 68,0 procent av de 129 svarande i Solna, som tyckte att det lokala företagsklimatet var bra. Solna ligger också i den absoluta toppen av de svenska kommunerna när det gäller företagsklimatet, medan Gävle har fallit 13 placeringar till en mindre smickrande 252:a-plats. 2015 låg man på 239:e plats, 2014 på 235:e plats och 2013 på 218:e plats. Det är med andra ord en negativ trend, där kommunen verkar bli mindre attraktiv för företagare för varje år.

Det finns dock ljusglimtar i Gävle, som förutom ett upplevt dåligt arbetsklimat också brottas med en låg utbildningsnivå och en av de lägsta sysselsättningsgraderna i hela landet. Sedan 2002 har nämligen företagandet ökat i kommunen, från en andel företagsamma individer på 7,62 till 8,67 2016. Även andelen företagsamma kvinnor har ökat ganska kraftigt under samma period, medan andelen företagsamma unga invånare ligger på en relativt jämn nivå. Gå till gavleinfo.se för läsning om stadens näringsliv.

Dålig attityd till näringsliv i Gävle

Gävle placerar sig även dåligt i de flesta enskilda frågorna, som till exempel en 287:e plats vad gäller allmänhetens attityder till företagande och en 289:e plats när det gäller medias attityder till företagande. Även det sammanfattande omdömet, skolans attityder till företagande och tjänstemäns attityder till företagande ger Gävle låga placeringar. Om man ska tro enkäten behöver kommunen arbeta med allt från attityder till att ge företagen bättre service. Att tillgången till kompetens anses vara låg har naturligtvis en direkt koppling till den generellt sett låga utbildningsnivån i kommunen.

De två enkätfrågor där Gävle placerar sig på betydligt bättre positioner är vägnät, tåg- och flyg samt tele- och it-nät. En 72:a respektive 57:e plats i dessa frågor indikerar att åtminstone infrastrukturen verkar finnas på plats i kommunen, om man ska tro de lokala företagarna. Det verkar inte bara vara hockeypubliken som är svårflörtad i Gävle utan även företagen i området, som alltså menar att såväl medias som allmänhetens, skolans, tjänstemännens och kommunpolitikernas attityder till företagande är bland de sämsta i hela landet.