näringsliv

Tyskarna stänger ner fabrik!

 ” Bolaget sade dock att produktionskapaciteten i Sverige skulle förbli oförändrad. En talesman för Nordzucker sade att beslutet var en del av en strategisk plan för att öka effektiviteten i Sverige. Programmet kommer att slutföras av 2021 och omfattar både nya produktionsmetoder och ny teknik. Enligt bolaget innebär det även investeringar i miljöskydd.

De första stegen har redan tagits med en omfattande modernisering av Örtoftas sockerfabrik, som ska slutföras före början av bearbetningssäsongen 2019, sade Nordzucker. Europas sockerindustri genomgår en omstruktureringsperiod. Industrin försöker möta de utmaningar som de låga priserna innebär på en avreglerad sockermarknad. ”

Klicka vidare för hela artikeln!

näringsliv

Brexit lyfter!

” Den kämpande brittiska ekonomin upplever ett uppsving från företag som hamstrar inför Brexit. Storbritanniens BNP ökade 0,3 procent under de tre månaderna fram till slutet av februari, enligt den brittiska statistikbyrån. Ekonomer hade förväntat sig en tillväxt på 0,2 procent. Den snabbare tillväxttakten beror delvis på att tillverkningsföretag har börjat lagra material och komponenter som kan komma att bli svåra att köpa in om Storbritannien gör en hård Brexit. Ekonomer tror att hamstrandet var ännu större månaden innan det ursprungliga Brexit-datumet den 29 mars. ”

Klicka på länken för hela artikeln!

näringsliv

Det finns allt fler företagare i Sverige och i takt med enklare marknadsföring har steget blivit enklare för den med en plan. Att starta företag var tidigare någonting som innebar stora investeringar i såväl tid som pengar. Nu är situationen en annan och man kan nå ut till stora delar av världen utan att behöva bekosta vare sig prototyper, marknadsföring eller utskick. Detta är en av effekterna med internet och gratis hosting. För att komma igång krävs egentligen inte mer än tid och en idé. Samtidigt räcker detta inte långt i konkurrensen. Skillnaderna mot tidigare uppstarter är att man enklare kan byta sitt kompetenskapital mot ett ekonomiskt kapital.

Synlighet funkar

Även om man inte kan räkna med att nå toppositioner i sökmotorerna inom dagar eller veckor, kan man förhållandevis billigt marknadsföra sin webbplats för att kunna attrahera kunder. Förutom internetmarknadsföring via sökmotorer finns också internationella forum där en intressant satsning kan väcka stora kundvolymer. För att hitta rätt bland alla aktörer görs allt som oftast research från potentiella köpare. Därför kan det vara bra att se över sin profil på nätet i förväg. Denna länk är till en webbplats som skriver om allt inom företagsuppstart. Det finns en rad tips men också läsning som kan ge nya tankar om vad man kan ge sig in i.

näringsliv

Enligt en enkät från Svenskt Näringsliv som 170 företag från Gävle svarat på, upplever blott 22,9 procent av företagen att företagsklimatet i kommunen är bra. Denna siffra kan jämföras med 68,0 procent av de 129 svarande i Solna, som tyckte att det lokala företagsklimatet var bra. Solna ligger också i den absoluta toppen av de svenska kommunerna när det gäller företagsklimatet, medan Gävle har fallit 13 placeringar till en mindre smickrande 252:a-plats. 2015 låg man på 239:e plats, 2014 på 235:e plats och 2013 på 218:e plats. Det är med andra ord en negativ trend, där kommunen verkar bli mindre attraktiv för företagare för varje år.

Det finns dock ljusglimtar i Gävle, som förutom ett upplevt dåligt arbetsklimat också brottas med en låg utbildningsnivå och en av de lägsta sysselsättningsgraderna i hela landet. Sedan 2002 har nämligen företagandet ökat i kommunen, från en andel företagsamma individer på 7,62 till 8,67 2016. Även andelen företagsamma kvinnor har ökat ganska kraftigt under samma period, medan andelen företagsamma unga invånare ligger på en relativt jämn nivå. Gå till gavleinfo.se för läsning om stadens näringsliv.

Dålig attityd till näringsliv i Gävle

Gävle placerar sig även dåligt i de flesta enskilda frågorna, som till exempel en 287:e plats vad gäller allmänhetens attityder till företagande och en 289:e plats när det gäller medias attityder till företagande. Även det sammanfattande omdömet, skolans attityder till företagande och tjänstemäns attityder till företagande ger Gävle låga placeringar. Om man ska tro enkäten behöver kommunen arbeta med allt från attityder till att ge företagen bättre service. Att tillgången till kompetens anses vara låg har naturligtvis en direkt koppling till den generellt sett låga utbildningsnivån i kommunen.

De två enkätfrågor där Gävle placerar sig på betydligt bättre positioner är vägnät, tåg- och flyg samt tele- och it-nät. En 72:a respektive 57:e plats i dessa frågor indikerar att åtminstone infrastrukturen verkar finnas på plats i kommunen, om man ska tro de lokala företagarna. Det verkar inte bara vara hockeypubliken som är svårflörtad i Gävle utan även företagen i området, som alltså menar att såväl medias som allmänhetens, skolans, tjänstemännens och kommunpolitikernas attityder till företagande är bland de sämsta i hela landet.