Näringsliv

Negativ inställning till näringsliv i Gävle

Enligt en enkät från Svenskt Näringsliv som 170 företag från Gävle svarat på, upplever blott 22,9 procent av företagen att företagsklimatet i kommunen är bra. Denna siffra kan jämföras med 68,0 procent av de 129 svarande i Solna, som tyckte att det lokala företagsklimatet var bra. Solna ligger också i den absoluta toppen av de svenska kommunerna när det gäller företagsklimatet, medan Gävle har fallit 13 placeringar till en mindre smickrande 252:a-plats. 2015 låg man på 239:e plats, 2014 på 235:e plats och 2013 på 218:e plats. Det är med andra ord en negativ trend, där kommunen verkar bli mindre attraktiv för företagare för varje år.

Det finns dock ljusglimtar i Gävle, som förutom ett upplevt dåligt arbetsklimat också brottas med en låg utbildningsnivå och en av de lägsta sysselsättningsgraderna i hela landet. Sedan 2002 har nämligen företagandet ökat i kommunen, från en andel företagsamma individer på 7,62 till 8,67 2016. Även andelen företagsamma kvinnor har ökat ganska kraftigt under samma period, medan andelen företagsamma unga invånare ligger på en relativt jämn nivå. Gå till gavleinfo.se för läsning om stadens näringsliv.

Dålig attityd till näringsliv i Gävle

Gävle placerar sig även dåligt i de flesta enskilda frågorna, som till exempel en 287:e plats vad gäller allmänhetens attityder till företagande och en 289:e plats när det gäller medias attityder till företagande. Även det sammanfattande omdömet, skolans attityder till företagande och tjänstemäns attityder till företagande ger Gävle låga placeringar. Om man ska tro enkäten behöver kommunen arbeta med allt från attityder till att ge företagen bättre service. Att tillgången till kompetens anses vara låg har naturligtvis en direkt koppling till den generellt sett låga utbildningsnivån i kommunen.

De två enkätfrågor där Gävle placerar sig på betydligt bättre positioner är vägnät, tåg- och flyg samt tele- och it-nät. En 72:a respektive 57:e plats i dessa frågor indikerar att åtminstone infrastrukturen verkar finnas på plats i kommunen, om man ska tro de lokala företagarna. Det verkar inte bara vara hockeypubliken som är svårflörtad i Gävle utan även företagen i området, som alltså menar att såväl medias som allmänhetens, skolans, tjänstemännens och kommunpolitikernas attityder till företagande är bland de sämsta i hela landet.