Renovering

För dig som vill renovera hemma – tänk på säkerheten!

Att ägna sin fritid åt att bygga, renovera och fixa har blivit allt populärare, med inspiration från en mängd tv-program och tidningar i ämnet. Samtidigt ökar antalet som skadar sig, cirka 24 000 per år blir skadade på grund av renovering i sitt egna hem. Här listar vi säkerhets tips för dig som vill renovera själv!

Fallskador

Fallskador är vanliga, så tänk dig för innan du klättrar upp på stegen. Se för det första till att du har en stege som är godkänd, det vill säga certifierad. Lutningen mot väggen ska vara 75 grader, kolla att glidskydden är hela och förankra även stegen så att den inte kan åka åt sidan. Använd ett spännband eller en skruvtving för det. Du bör undvika att använda stege om du till exempel ska hantera något otympligt eller om underlaget lutar eller är halt, exempelvis i en fuktig källare eller badrum.

Även fall från låga höjder kan bli allvarliga. Så var försiktig även när du klättrar upp på de låga stegar. Risken är att man inte hinner få ut armarna och ta emot sig om man ramlar, istället är det huvudet som får ta smällen. Vill du slippa att ta risker och helt förlita dig på andra som redan kan bygga? Här finns tips både för att anlita hantverkare och för att utföra arbetet själv!

Skyddutrustning

För att undvika öron- och ögonskador ska man använda olika skyddsutrustningar: Skyddsglasögon för att inte få in något i ögonen och hörselskydd när man håller på med bullrande maskiner är mycket viktigt! Det är enkla sätt att förebygga livslånga problem. Mindre problem på händerna kan undvikas genom att använda montagehandskar, de ger även ett visst skydd mot klämskador.