Renovering

Stambyte – vad är det?

Förr eller senare måste alla hus genomgå ett stambyte. Det innebär att man byter ut vattenrör och avloppsrör i hela fastigheten. Att det är ett omfattande renoveringsprojekt säger sig självt. Låt oss titta på vad stambyte innebär.Vid behov av stambyte finns relevant information via denna sida.

Vad är stambyte?

Vid ett stambyte byter man ut husets så kallade stammar. Husets stammar är de lite större vertikala rören för tappvatten och avloppsvatten. Utifrån stammarna löper mindre rör in i lägenheternas badrum och kök. När man genomför ett stambyte byter man vanligtvis ut alla stammar. Dessutom brukar man byta ut de mindre rören i lägenheterna. I samband med stambytet renoveras badrummen. Det är ovanligt att man byter ut värmeelementens rör och stammar eftersom de tillhör ett separat system.

Byte efter 25 till 30 år

Man brukar säga att husets stammar håller i mellan 30 och 60 år. Däremot brukar tätskikten inte hålla längre än cirka 30 år. För att slippa dubbelarbete eller läckage är det därför vanligt att man genomför stambyten efter cirka 25 till 30 år. Det är tillräckligt kort tid för att stammarna ska hålla men tillräckligt lång tid för att det ska kännas ekonomiskt rationellt. Vissa fastighetsägare väljer att vänta längre, men är stammarna uppåt 60 år gamla är det hög tid att byta. Ett läckage kan orsaka kostsamma skador och då är det bättre att förebygga. Genom att underhålla rören med stamspolning var tredje till vart femte år motverkar du att rören slammar igen.

Fastigheter som vill skjuta bytet på framtiden kan göra en stamrenovering (även kallat relining) istället. Då beläggs rörens insida med ett plastskick vilket gör att de håller längre. Relining kan dock inte ersätta ett byte av stammarna utan man skjuter det bara på framtiden.

Tidskrävande

Att byta stammarna är en tidskrävande process. Räkna med att det tar 6 – 10 veckor per lägenhet. Hur lång tid stambytet tar för hela fastigheten beror på i hur många lägenheter entreprenören kan jobba samtidigt.