Renovering

Förr eller senare måste alla hus genomgå ett stambyte. Det innebär att man byter ut vattenrör och avloppsrör i hela fastigheten. Att det är ett omfattande renoveringsprojekt säger sig självt. Låt oss titta på vad stambyte innebär.Vid behov av stambyte finns relevant information via denna sida.

Vad är stambyte?

Vid ett stambyte byter man ut husets så kallade stammar. Husets stammar är de lite större vertikala rören för tappvatten och avloppsvatten. Utifrån stammarna löper mindre rör in i lägenheternas badrum och kök. När man genomför ett stambyte byter man vanligtvis ut alla stammar. Dessutom brukar man byta ut de mindre rören i lägenheterna. I samband med stambytet renoveras badrummen. Det är ovanligt att man byter ut värmeelementens rör och stammar eftersom de tillhör ett separat system.

Byte efter 25 till 30 år

Man brukar säga att husets stammar håller i mellan 30 och 60 år. Däremot brukar tätskikten inte hålla längre än cirka 30 år. För att slippa dubbelarbete eller läckage är det därför vanligt att man genomför stambyten efter cirka 25 till 30 år. Det är tillräckligt kort tid för att stammarna ska hålla men tillräckligt lång tid för att det ska kännas ekonomiskt rationellt. Vissa fastighetsägare väljer att vänta längre, men är stammarna uppåt 60 år gamla är det hög tid att byta. Ett läckage kan orsaka kostsamma skador och då är det bättre att förebygga. Genom att underhålla rören med stamspolning var tredje till vart femte år motverkar du att rören slammar igen.

Fastigheter som vill skjuta bytet på framtiden kan göra en stamrenovering (även kallat relining) istället. Då beläggs rörens insida med ett plastskick vilket gör att de håller längre. Relining kan dock inte ersätta ett byte av stammarna utan man skjuter det bara på framtiden.

Tidskrävande

Att byta stammarna är en tidskrävande process. Räkna med att det tar 6 – 10 veckor per lägenhet. Hur lång tid stambytet tar för hela fastigheten beror på i hur många lägenheter entreprenören kan jobba samtidigt.

Inredning, Renovering

Utbudet är stort för den som vill sätta en unik och personlig prägel på sitt hem. Det finns allt fler butiker som tillhandahåller hantverk och design att inreda med, och det finns ett växande intresse för vardagsföremål med intressant och innovativ touch.

Vad för produkt det är fråga om är någonting som många gånger kan vara av sekundär betydelse för den som brinner för konsthantverk och industridesign. En artikel som i mångt och mycket kan tyckas onödig, kan få en mycket hedrad plats någonstans i bostaden om den kan tillföra någonting till helheten vilket specialdesignade produkter i allmänhet har möjlighet att göra.

Att tolka sin omgivning genom former och färger är någonting som vi gjort i alla tider. Vad för produkt man än väljer att ta som exempel, är det någon som formgett och präglat den på sitt sätt. Har man inte nya innovationer att formge finns alltid möjligheten att omtolka någonting som redan finns ute på marknaden. Detta är vanligt förekommande och det finns stor efterfrågan på omtolkningar som gjorts av kända designers och konstnärer.

Materialval

En trend som är påtaglig, inte bara när det kommer till miljöfrågor, är återvinning. Att använda sig av redan producerat material i sin tolkning av någonting kan vara det som får produkten att sticka ut än mer i mängden.

Sedan en tid tillbaks kan vi se alltifrån korgar till necessären vilka tillverkats i uttjänta bil- och cykeldäck. Likaså finns askar som gjorts av pantburkar. Det ekologiskt hållbara och miljömässigt aktiva valet är någonting som är en genomgående trend och någonting som allt fler väljer att ta med i sin design. Webbutiker som erbjuder djärvt designade produkter finns i stora antal och man kan hitta sina blivande favoritvaror genom några knapptryckningar. E-handeln omfattar alla branscher som finns på marknaden och vad man än söker kan man räkna med att finna detta på nätet.

Renovering

Att ägna sin fritid åt att bygga, renovera och fixa har blivit allt populärare, med inspiration från en mängd tv-program och tidningar i ämnet. Samtidigt ökar antalet som skadar sig, cirka 24 000 per år blir skadade på grund av renovering i sitt egna hem. Här listar vi säkerhets tips för dig som vill renovera själv!

Fallskador

Fallskador är vanliga, så tänk dig för innan du klättrar upp på stegen. Se för det första till att du har en stege som är godkänd, det vill säga certifierad. Lutningen mot väggen ska vara 75 grader, kolla att glidskydden är hela och förankra även stegen så att den inte kan åka åt sidan. Använd ett spännband eller en skruvtving för det. Du bör undvika att använda stege om du till exempel ska hantera något otympligt eller om underlaget lutar eller är halt, exempelvis i en fuktig källare eller badrum.

Även fall från låga höjder kan bli allvarliga. Så var försiktig även när du klättrar upp på de låga stegar. Risken är att man inte hinner få ut armarna och ta emot sig om man ramlar, istället är det huvudet som får ta smällen. Vill du slippa att ta risker och helt förlita dig på andra som redan kan bygga? Här finns tips både för att anlita hantverkare och för att utföra arbetet själv!

Skyddutrustning

För att undvika öron- och ögonskador ska man använda olika skyddsutrustningar: Skyddsglasögon för att inte få in något i ögonen och hörselskydd när man håller på med bullrande maskiner är mycket viktigt! Det är enkla sätt att förebygga livslånga problem. Mindre problem på händerna kan undvikas genom att använda montagehandskar, de ger även ett visst skydd mot klämskador.